دستگاه CNC دو دیسک

فیلترهای فعال

دستگاه CNC کپی زن دودیسک

‎ریال19

دستگاه cnc کپی زن جهت اجراکردن نظرات طراحان ساختمان ونماکاران ساخته شده تابتواند صنعت ساختمان را در زیبایی متحول نماید

این دستگاه دارای میز کار به ابعادعرض150 سانتیمترو طول 350 سانتیمتر میباشد

دستگاه دریک مرحله میتواند دوعدد نرده سنگی یاصوراحی 75 سانتیمتری را ابزار وتولید نماید

ازدیگرکارایی های این دستگاه میتوان به تولید ستونهای گرد ونیمگرد اشاره کرد

سیستم برقی دستگاه از نوع PLCمیباشد تافرمان پذیری آن بدون عیب ونقص باشد

این دستگاه نقوش وطرحها را توسط چشم الکترونیکی خوانده وبرروی سنگ اجرا مینماید

با توجه به درخواست خریدار واپراتور این امکان وجود دارد تا سیستم برقی را فلش خوان کرده تادیگر نیازی به شابلون وچشم الکترونیکی نباشد

این دستگاه قابلیت نصب وکارکرد با دیسک 40سانت و60 سانتی را دارا میباشد